KURZY SBS

ODBORNÁ PRÍPRAVA - KURZY SBS

 


V zmysle zákona o SBS č. 473/2005 Z. z.   SBS ALARMEX s.r.o. Košice, Južná trieda 2/B, organizuje kurzy odbornej prípravy na získanie preukazu typu S a typu P .

Máme vydané rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. PPZ-B-1-008/2017 o udelení akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti podľa § 19 ods.1 písm. a)  a  b) , s maximálnym počtom 30 osôb v rámci jedného kurzu odbornej prípravy.

Organizujeme kurzy typu :
a)   S - pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania,
b)   P - pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.

Kurzy odbornej prípravy typu S a typu P :
-  organizujeme  podľa záujmu uchádzačov z radov občanov  alebo objednávok organizácii,  alebo
-  pre uchádzačov evidovaných na Úradoch  práce, ktorí spĺňajú podmienky  Úradov práce a je im vydaný tkz REPAS.

Podmienka
- účasť v kurze odbornej prípravy je  možná  po včasnom  prihlásení do kurzu. INFO o termínoch kurzov na č. 0905 488 358.

V ý h o d y  : 
- v kurzoch prednášajú skúsení lektori,
- pri nástupe dostanete kvalitný študijný materiál  na ústnu skúšku i testy, zákon o SBS a rozpracované Oprávnenia ,
- vysoká úspešnosť na skúškach,
- občerstvenie  počas  kurzu.Odborná príprava SBS typ S a typ P :

O odbornú prípravu typu S pre prácu v strážnej službe a typu P pre podnikateľov môže požiadať každý občan Slovenskej republiky.
 

Podmienky pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti / POS / sú: 
- bezúhonnosť
- spoľahlivosť  a úspešné vykonanie skúšky.
 

Podmienky pre prácu na úseku fyzickej ochrany objektu:
- bezúhonnosť
- spoľahlivosť
- vek 18 rokov
- spôsobilosť na právne úkony
- zdravotná spôsobilosť
- odborná spôsobilosť (POS)
- výnimka (bližšie viď § 48 ods.5 zákona č. 473/2005 Z. z.)
 Podmienky prihlásenia do odbornej prípravy :
- osobne v  kancelárii našej spoločnosti Dom techniky Košice Južná trieda 2/B, číslo dverí 218. (doniesť OP a zálohu 50 €)
- prostredníctvom emailu na adresu: kurzysbs@gmail.com, uviesť:  typ kurzu, meno, priezvisko, titul a tel. kontakt  uchádzača.
- výnimočne telefonicky na číslo +421 905 488 358, +421 910 951 315, alebo pevná linka/ fax  +421 55 62 52 522