Referencie

Referencie - bola poskytovaná fyzická ochrana v týchto objektoch:

Národná diaľničná spoločnosť, stredisko Košice,
GRATAX s.r.o. Košice,
LEAR CORPORATION SEATING Prešov,
výstavby benzínového  čerpadla Košice Poľov
Amfiteáter Košice
predajne MARIONAUD Košice,
prevádzka  poisťovne KOOPERATIVA Košice,
výstavby obchodného centra CARREFOUR  Košice
objekt Píla POČKAJ,
výstavy v DOME TECHNIKY, Zimný štadión, OPTIMA
futbalový štadión Lokomotíva Košice,
REA Slovakia Košice,
výstavba diaľnice  D1 Budimír-Bidovce,
výstavba Rezidencie Mlýnska Bašta Košice,
hotel Congres CENTRUM Košice,